Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsforløb

 

Alle undervisningsforløb forudsætter forudgående førstegangs samtale & testning med planaftale.

 

Al undervisning tilbydes - hvis ikke andet er aftalt - som individuel undervisning.

Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære undervisningen.

 

Undervisningsforløb aftales af forløbsenheder på 5 timer (f.eks. 5 gange af 1 times varighed).

Korte forløb vil typisk være på 1 forløbsenhed.

Langvarige forløb vil kunne være på op til 4 forløbsenheder.

Ønskes der undervisning mere end én gang pr. uge, skal der være aftalt minimum 2 forløbsenheder (svarende til minimum 10 timer).

Der kan, efter aftale, ske forlængelse af undervisningsforløb, dog forudsætter det, at der er indgået en ny planaftale.

Der kan ikke ske igangsætning af et nyt forløb, før der er modtaget betaling for det foregående forløb.

 

 

Særlige undervisningsforløb

 

LSVT 

Udarbejdet efter LSVT metodikken. (Dal – logopædisk klinik) er certificeret LSVT underviser).

Dette tilbud er primært rettet mod personer med Parkinsons sygdom og tilsvarende kroniske lidelser.

LSVT – grundforløb: Intensivt undervisningsforløb med undervisning 4 gange pr. uge i 1 måned.

LSVT – opfølgningsforløb 1: undervisning 2 gange pr. uge i 1 måned.

LSVT – opfølgningsforløb 2: undervisning 1 gang pr. uge i 2 måneder.

 

PLVT

Udarbejdet efter PLVT metodikken. (Dal – logopædisk klinik) er uddannet PLVT underviser).

Dette tilbud er primært rettet mod personer med Parkinsons sygdom og tilsvarende kroniske lidelser.

PLVT – grundforløb: Intensivt undervisningsforløb med undervisning 3 gange pr. uge i 6 uger.

PLVT – opfølgningsforløb: undervisning 2 gange pr. uge i 4 uger.

 

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013