Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testning og planaftale

 

Før et undervisningstilbud kan påbegyndes, skal klienten have fortaget en logopædisk afdækning (logopædisk testning), og der skal laves aftale om plan for forløb.

 

På baggrund af den logopædiske afdækning vil der, såfremt tilbuddet ønskes leveret af

Dal - logopædisk klinik, blive udarbejdet en planaftale med målsætning (undervisningsplan) og forventninger samt evt. aftale om tidsperiode (forløbets varighed) mm.

 

Testning og målsamtale varer typisk 1½ - 2 timer.

Pårørende er velkomne til at deltage i afdækning og målsamtale.

 

Der udarbejdes en skriftlig rapport over afdækning og planaftale, som efterfølgende kan tilsendes til visiterende part.

 

Af planaftalen vil det fremgå, hvilken intervention Dal - logopædisk klinik kan tilbyde.

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013