v/ Talekonsulent Maja Dal

Dal – logopædisk klinik

Taleundervisning 

Førstegangs samtale

Alle forløb indledes med en samtale.

Testning og planaftale

Før et undervisningstilbud kan påbegyndes skal klienten have fortaget en logopædisk afdækning (logopædisk testning) og der skal laves aftale om plan for forløb.

Undervisningsforløb

Alle undervisningsforløb forudsætter forudgående førstegangs samtale & testning med planaftale.

Al undervisning tilbydes - hvis ikke andet er aftalt - som individuel undervisning.

Pårørende og evt. frontpersonale er (efter aftale) velkomne til at overvære undervisningen.

Undervisningsforløb aftales af forløbsenheder på 5 timer (f.eks. 5 gange af 1 times varighed).

Vejledningsforløb

Til klienter, hvor det ikke skønnes relevant med et egentligt undervisningsforløb.

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2015