Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSVT – Lee Silverman Voice Treatment

 

LSVT er en forskningsmæssig veldokumenteret og evidensbaseret metodik til stemme- & taleundervisning/-træning af personer med Parkinsons sygdom.

 

Metoden blev udviklet i USA tilbage i 1986 af bl.a. Loraine Ramig og opkaldt efter hendes patient Mrs Lee Silverman med Parkinsons sygdom. Hun sad i kørestol og familien kunne ikke høre eller forstå hendes tale. Dette store ønske fra både familien og klienten, blev grundlaget for det, der i dag betegnes som LSVT.

 

Et LSVT - grundforløb er et intensivt forløb.

Altid udført som individuel undervisning. Et forløb består (foruden opfølgningssamtalerne) af 4 gange undervisning i ugen over 4 uger. Dvs. klienten skal undervises i alt 16 gange af 1 time pr. gang.

Udover dette skal klienten selv træne videre, svarende til 1 time de dage der har været givet undervisning, samt 2 gang 1 time de dage i perioden, hvor der ikke undervises.

 

Efter en undervisningspause på typisk 6 måneder, kan forløbet suppleres med et:

LSVT - opfølgningskursus 1.

Med undervisning 2 gange pr. uge i 1 måned.

 

Senere igen kan der suppleres med yderligere

LSVT - opfølgningskursus 2.

Med undervisning 1 gang pr. uge i 2 måneder.

 

I alle undervisningsforløb er fokus er på fonationen.

Metoden er udviklet direkte rettet mod personer med Parkinsons sygdom, men også andre progedierende neurologiske lidelser har vist sig at have gavnlig effekt af undervisning efter LSVT metoden.

 

Målet for ethvert LSVT forløb er at opnå en funktionel stemmestyrke og taleforståelighed.

Niveauet for målet er dog afhængig af sygdomsstadiet ved undervisningsstart, således at der måske kun opnås taleforståelighed og stemmestyrke for ganske korte ytringer ved de meget svære sygdomsstadier, mens det er rimeligt at stille forventning om større forbedringer ved de lettere grader af sygdomsstadierne.

 

For at kunne tillade sig at anvende metoden og kalde sig LSVT underviser, skal man have deltaget i et kursus og derefter godkendes (certificeres fra LSVT Foundation). I dag er der logopæder i mere end 41 lande, der er certificeret til at anvende metoden. Dal – logopædisk klinik er en af de få certificerede LSVT-undervisere i Danmark.

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013