Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov om specialundervisning for voksne

 

Lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med ændringer, der følger af § 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005.

Gældende fra 1. januar 2007.

 

Loven omfatter bestemmelserne vedr. kompenserende specialundervisning til personer over 18 år.

 

Loven administreres via den kommunale sagsbehandler og kommunen betaler alle udgifter under denne lovgivning.

 

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013