Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

 

Lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 med ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1386 af 21. december 2005, § 1, nr. 1-3 og 5-7, i lov nr. 239 af 27. marts 2006, § 1 i lov nr. 564 af 9. juni 2006, § 1 i lov nr. 565 af 9. juni 2006, § 2, nr. 2, i lov nr. 1540 af 20. december 2006, § 4 i lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 1546 af 20. december 2006, § 3 i lov nr. 89 af 30. januar 2007, § 1, nr. 1-6, nr. 7 (vedrørende § 4 c, stk. 3 og 4 i den bekendtgjorte lovtekst), nr. 8-20, 23-26, 28-30, 32-36, 38-41, 43-44, 47-48, 50-53 i lov nr. 176 af 27. februar 2007.

 

Gældende fra 1. oktober 2007.

 

Loven omfatter bestemmelserne vedrørende de særlige indsatser kommunerne har mulighed for at iværksætte for at bevare personernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Loven administreres via jobcentrene, og kommunerne kan få 50% refusion for deres udgifter fra staten.

 

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013