v/ Talekonsulent Maja Dal

Dal – logopædisk klinik

Kurser 

Kurser kan tilbydes til:

Uddannelsessteder

(f.eks. universiteter & sygeplejeskole)

Videreuddannelseskurser til forsk. faggrupper

(f.eks. sygeplejersker & logopæder)

Brugerorganisationer

(f.eks. patientforeninger)

Interesseorganisationer

(f.eks. husmoderforeninger & frivillige foreninger)

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2015