Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Førstegangs samtale

 

Alle forløb indledes med en samtale.

 

Denne førstegangs samtale er for at klarlægge behovet og afklare om det er et tilbud der kan leveres af Dal - logopædisk klinik.

 

Førstegangs samtalens interview varer typisk 1½ - 2 timer.

Pårørende er velkomne til at deltage i samtalen.

 

Der kan inden afholdelse af samtalen være behov for indhentning af oplysninger fra læge/neurolog, pleje- og træningspersonale mm.

Såfremt Dal - logopædisk klinikskal indhente disse oplysninger er der behov for samtykke fra klienten.

Der kan også være behov for telefoniske informationer fra kommunal visitator, samarbejdspartnere mm.

 

På baggrund af førstegangssamtalen vil der efterfølgende laves aftale om en logopædisk afdækning (logopædisk testning) med efterfølgende planaftale.

 

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013