Dal – logopædisk klinik

v/ Talekonsulent Maja Dal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingstilsagn

 

Betalingsfritagelse for private.

 

Private kan få betalt et logopædisk tilbud af deres kommune.

 

Er man interesseret i dette, skal kommunen ansøges om visitation til henholdsvis:

- afdækning (førstegangs samtale samt testning & planaftale)

- undervisning (forløbets varighed sker på baggrund af afdækningen).

 

Man kan blive visiteret til et logopædisk tilbud efter gældende lovgivning f.eks.:

-          Lov om specialundervisning for voksne

-          Lov om aktiv beskæftigelse

-         Serviceloven

 

 

Dal – logopædisk klinik er behjælpelig med ansøgning til kommunen.

 

 

Kontakt klinikken for yderligere oplysninger.

 

 

 

 

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2013