v/ Talekonsulent Maja Dal

Dal – logopædisk klinik

Dal – logopædisk klinik  tilbyder

Tale-, stemme- & kommunikationsundervisning.

-      Afasi

-        Taleapraksi

-        Dysartri

-        Parkinsons sygdom

-        Sclerose

-        Behov for IKT baserede løsninger

- Behov for ASK løsninger

-        Stemmevanskeligheder

Undervisning til personer med:

Samt undervisning til deres familier og pårørende.

Kurser og foredrag til:

-        Fagpersoner

-        Patientforeninger

-        Interesseorganisationer

Kirke Værløsevej 38 st th, 3500 Værløse

+45) 34 10 95 40 +45) 21 81 94 49

© Dal-logopædisk klinik 2015